Báo cáo cập nhật – HBC (Khả quan)

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình – Khả quan (HBC : HSX – Xây dựng & VLXD)

 •       Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC – Khả quan) công bố KQKD chưa đạt kế hoạch. LNST giảm 27,2% so với năm 2017, đạt 627 tỷ đồng dù doanh thu thuần tăng trưởng 13,5% đạt 18.201 tỷ đồng.

 •       LNST năm 2018 giảm đáng kể ở mức 27,2% so với năm 2017 do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh trong điều kiện kinh doanh khó khăn hơn cũng như cạnh tranh lớn hơn trên thị trường BĐS.

 •       Với cơ cấu tài chính hiện phụ thuộc nhiều vào vay nợ, gánh nặng lãi vay là một yếu tố cần quan tâm. Bên cạnh đó cũng cần lưu tâm đến các khoản phải thu của công ty.

 •       Tuy nhiên, tình hình sẽ khả quan hơn nếu công ty thành công tăng vốn trong năm nay giúp cân đối hơn cơ cấu tài chính.

 •       Công ty đang tiến hành bán cổ phần ở một số dự án BĐS.

 •       Với khối lượng công việc để lại lớn vào cuối năm 2018, chúng tôi dự báo KQKD sẽ phục hồi trong năm 2019 và dự báo doanh thu thuần đạt 20.335 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 697 tỷ đồng (tăng trưởng 9,4%).

 •       Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 28.000 đồng xuống 24.300 đồng do dự báo tốc độ tăng trưởng giảm trong trung hạn với triển vọng kém khả quan hơn đối với thị trường BĐS.

 •       Tiếp tục đánh giá Khả quan.