CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

CẬP NHẬT CTCP SỮA VIỆT NAM (MÃ CP: VNM)

Kết quả hình ảnh cho VINAMILK
👉Nhận định KQKD – KQKD 9 tháng đầu năm của VNM kém khả quan và thấp hơn một chút so với dự báo – Vinamilk (VNM – Nắm giữ) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm kém hơn kỳ vọng với doanh thu thuần đạt 39.558 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, LNST đạt 7.921 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ và LNST của cổ đông công ty mẹ, giảm 7,3% so với cùng kỳ, là 7.927 tỷ đồng. Với kết quả này, VNM đã hoàn thành được 71,3% kế hoạch doanh thu thuần và 73,7% kế hoạch LNST đề ra cả năm.
➡️Doanh thu thuần Q3 tăng 3,3% so với cùng kỳ – đạt 13.702 tỷ đồng do thị trường nội địa vẫn tăng trưởng chậm, trong khi đó hoạt động xuất khẩu và của công ty con ở nước ngoài tăng trưởng tích cực
➡️Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ – đạt 39.558,2 tỷ đồng.
➡️Lợi nhuận gộp giảm 1,0% so với cùng kỳ, là 18.448 tỷ đồng – do đó tỷ suất lợi nhuận giảm còn 46,6%, thấp hơn tỷ suất 48,2% trong 9 tháng 2017.
➡️Thu nhập tài chính thuần giảm 10,3% so với cùng kỳ và không đóng góp nhiều như thường lệ – Trong 9 tháng đầu năm nay, VNM ghi nhận thu nhập tài chính là 580,6 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính tăng 24,5% so với cùng kỳ lên 92,7 tỷ đồng. Theo đó, thu nhập tài chính thuần giảm 10,3% so với cùng kỳ, là 487,8 tỷ đồng và chỉ đóng góp 5,2% cho LNTT của công ty trong 9 tháng đầu năm nay.
➡️Chi phí bán hàng & quản lý tăng vừa phải 7,0% so với cùng kỳ – từ 9.075 tỷ đồng lên 9.708 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng lên 24,5% (cùng kỳ năm ngoái là 23,5%).
➡️LNST của cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm giảm 7,3% so với cùng kỳ – còn 7.927 tỷ đồng, do đó tỷ suất LNST giảm còn 20,0% từ 22,1% trong 9 tháng đầu năm 2017.
➡️Cho năm 2018, HSC điều chỉnh giảm 7,7% dự báo LNST và hiện dự báo mức giảm 3,8% so với năm trước – Chúng tôi điều chỉnh gảm 3,3% dự báo doanh thu từ 54.053 tỷ đồng ( tăng trưởng 5,9%) xuống 52.236 tỷ đồng (tăng trưởng 2,3%) và giảm 7,7% dự báo LNST từ 10.737 tỷ đồng (tăng trưởng 4,3%) xuống 9.908 tỷ đồng, giảm 3,8%
➡️Cho năm 2019, HSC dự báo lợi nhuận tăng trưởng 4,8% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 54.909 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1% và LNST đạt 10.380 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8%. Các giả định của chúng tôi gồm:
1. Doanh thu trong nước tăng trưởng 5,2% đạt 47.125 tỷ đồng.
2. Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 3% đạt 4.312 tỷ đồng.
3. Doanh thu của các công ty con ở nước ngoài tăng trưởng 6,2% đạt 3.470 tỷ đồng.
4. Giá các nguyên liệu chính không đổi so với năm 2018.
5. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu không đổi, là 25%.
➡️Quan điểm đầu tư. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 118.914đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 22,17 lần. Công ty có vẻ vẫn có thể giành thêm một chút thị phần ở một số phân khúc mặc dù theo đó sẽ kéo theo sự gia tăng của chi phí bán hàng & quản lý, tuy nhiên triển vọng ngành hiện tại là không được sáng sủa lắm. Mặc dù vậy trong trung hạn thị trường sữa vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ: cơ cấu dân số, quá trình đô thị hóa đang diễn ra và thu nhập tăng lên.

Nguồn: HSC