GAS ước lãi trước thuế cả năm 14,098 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch điều chỉnh

Theo tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS, HOSE: GAS), năm 2018 ước hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4-52% và các chỉ tiêu tài chính từ 33-83%.

Năm 2018, GAS triển khai thực hiện kế hoạch có chút thuận lợi từ việc giá dầu cao hơn so với kế hoạch (tăng 23.4 USD/thùng so với kế hoạch); hệ thống khí của GAS hoạt động ổn định, cấp khí liên tục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, GAS cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại đó là một số lô/mỏ thuộc các hệ thống khí Nam Côn Sơn, PM3-Cà Mau liên tục bị sự cố thiết bị làm gián đoạn cấp khí trong thời gian dài; nhu cầu Gaslift của Vietsovpetro ngày một tăng, lượng khí Cửu Long về bờ ngày càng giảm; một số dự án trong quá trình xem xét có nhiều vướng mắc cần xử lý, thời gian phê duyệt kéo dài so với kế hoạch;…

Lường trước được những khó khăn đó, GAS đã điều độ khí hợp lý, gia tăng sản lượng LPG, tăng cường chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ,… Theo đó, GAS sản xuất và cung cấp trên 9.6 tỷ m3 khí, trên 1.6 triệu tấn LPG, trên 95 ngàn tấn condensate, trong đó chỉ tiêu sản lượng LPG và Condensate về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 33-83%. Cụ thể, doanh thu 74,050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14,098 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch điều chỉnh (9,500 tỷ đồng) và tăng từ 12%-14% so với năm 2017. GAS tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 60% thị phần LPG cả nước.

Nguồn: Vietstock