Kháng cự và hỗ trợ là gì?

I. Kháng cự là gì và hỗ trợ là gì?

Kháng cự và hỗ trợ là vùng giá mà tại vùng giá này nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.

  • Gặp ngưỡng kháng cự thì  có khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
  • Gặp ngưỡng hỗ trợ thì có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.

II. Tìm hiểu thêm về bản chất kháng cự – hỗ trợ

  • Kháng cự – hỗ trợ cứng: là những kháng cự hỗ trợ có độ chính xác cao; thường kháng cự hỗ trợ cứng là kháng cự hỗ trợ của khung thời gian lớn như tháng năm, nhưng tùy theo loại thị trường và thời gian mà bạn đang giao dịch kháng cự hỗ trợ cứng sẽ khác nhau.
    Bạn giao dịch trên khung 1h thì kháng cự hỗ trợ cứng có thể là kháng cự hỗ trợ của khung thời gian ngày, hay bạn tham gia thị trường có chu kỳ lớn như chứng khoán, forex thì cách xác định mức kháng cự hỗ trợ cứng sẽ khác thị trường chu kỳ thấp như crypto….
  • Kháng cự và hỗ trợ không thể hoặc 100% bị phá vỡ là không đúng: thị trường không có việc gì là chắc chắn, nên mới gọi chứng khoán là trò chơi của xác suất, kháng cự và hỗ trợ sinh ra là để kiểm tra tâm lý, kỳ vọng của nhà đầu tư ở hiện tại về tương lai, nên quan niệm kháng cự và hỗ trợ không thể bị phá vỡ hoặc chắc chắn phá vỡ là sai lầm.
  • Ngưỡng kháng cự – hỗ trợ: không phải là điểm-ngưỡng-mốc mà là vùng giá hỗ trợ kháng cự, tại sao gọi là vùng vì kháng cự hỗ trợ được hình thành trên tập hợp điểm gần nhau mà nơi đó giá có thể đảo chiều nên không có một mức giá chính xác nào thể hiện giá kháng cự hỗ trợ có chăng thì đó là một vùng giá

III. Các loại kháng cự hỗ trợ cơ bản

Các vùng giá đảo chiều cũ : hay còn gọi là đáy và đỉnh các nhà PTKT thường theo một quan niệm giá sẽ lập lại theo quá khứ nên lúc này họ dựa vào hành động của quá khứ để đưa ra phán đoán cho tương lai.Tại ví dụ dưới ta thấy quá khứ điểm VNI đảo chiều ở vùng màu xanh, khi chỉ số chạm vùng kháng cự các nhà đầu tư đã hành động bán ra giống như quá khứ.

Trendline – đường xu hướng : Cũng là một loại kháng cự hỗ trợ, trendline hình thành bằng việc nối hai đỉnh hoặc hai đáy gần nhất của của một xu hướng lại với nhau,
+ Nếu đường nối hai đỉnh hướng xuống ta có một xu hướng giảm.
+ Nếu đường nối hai đáy hướng lên ta có một xu hướng tăng.

Một kênh giá tham khảo có thể hình thành từ 2 đường trendline đường trên nối các đỉnh, đường dưới nối các đáy, nếu vậy ta có bốn trường hợp cho kênh giá tạo bởi 2 đường trendline.

Ở đây trendline nối các đáy với nhau cho ta dễ dàng thấy được xu hướng tăng của cổ phiếu VNM từ 6/2015 đến 6/2018

Kháng cự và hỗ trợ chuyển đổi cho nhau: một ngưỡng kháng cự sau khi bị phá vỡ có thể thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại ngưỡng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ  trở thành ngưỡng  kháng cự.

Cổ phiếu KDC

Trước đó vùng xanh dương là vùng kháng cự, sau đó chuyển thành hỗ trợ và gần đây lại chuyển thành kháng cự.

Đến đây có lẽ rằng bạn đã hiểu được vùng kháng cự hỗ trợ là gì? Cách vẽ vùng kháng cự hỗ trợ như thế nào? Sử dụng kháng cự hỗ trợ vào giao dịch chứng khoán, cổ phiếu,… một cách đơn giản nhất để xác định điểm mua bán chứng khoán một cách có hiệu quả.