Minh Phú lãi hợp nhất 824 tỷ đồng năm 2018, đạt 83% kế hoạch

Theo BCTC hợp nhất 2018, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) ghi nhận doanh thu thuần 16.925 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.197 tỷ đồng, cao hơn 18%. Doanh thu tài chính đạt 129,5 tỷ đồng, tăng 10%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt cao hơn 16% và 21%. Kết thúc năm 2018, Minh Phú lãi sau thuế 823 tỷ đồng, tăng 15%, tương đương 83% kế hoạch năm. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ 707,6 tỷ đồng, tăng 10%.

Giữa tháng 1, Minh Phú từng ước sản lượng tăng 19% và doanh thu tăng 7%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.200 tỷ đồng, khả năng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, kết quả thực tế thấp hơn 32% so với con số dự đoán.

Riêng quý IV, Minh Phú đạt doanh thu và lợi nhuận ròng 4.407 tỷ đồng và 106 tỷ đồng, giảm 27% và 58% so với cùng kỳ 2017.

Tính tới cuối 2018, tổng tài sản của Minh Phú ở mức 9.105 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 84%, với 4.674 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về nguồn vốn, công ty đang nợ tài chính 4.567 tỷ đồng với 74% vay ngắn hạn. Minh Phú đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.511 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển hơn 166 tỷ đồng. Công ty đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nguồn: NDH