Nhận định thị trường phái sinh ngày 5/12

Thị trường phái sinh mở cửa ở mức giá 906.2 giảm 6.6 điểm so với mức giá tham chiếu

Nhận định theo phân tích kỹ thuật: trong phiên sáng khả năng sẽ có sự hồi phục về 911 và sau đó tích lũy, chưa có khả năng giảm điểm mạnh

Đến phiên chiều khả năng chỉ số sẽ có sự điều chỉnh về vùng 900

Chiến lược: Canh Long tại vùng 899 – 900. Short tại 918 – 920