PVD! Triển vọng doanh nghiệp ngành dầu khí

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ – PVD

Ngày định giá: 07/04/2019

PVD là doanh nghiệp trong nước duy nhất cung cấp các dịch vụ khoan dầu khí. PVD nắm 64% thị phần mảng dịch vụ khoan, và hơn 80% thị phần dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan

Ngành Dầu khí và vị thế của PVD
Ngành dầu khí được chia thành 4 lĩnh vực: Thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Càng về phía thượng nguồn doanh nghiệp càng cần vốn đầu tư lớn, và ảnh hưởng của giá dầu đến KQKD của doanh nghiệp càng lớn. PVD cung cấp dịch vụ khoan dầu nên được coi là doanh nghiệp thượng nguồn.
PVD là doanh nghiệp trong nước duy nhất cung cấp các dịch vụ khoan dầu khí. PVD nắm 64% thị phần mảng dịch vụ khoan, và hơn 80% thị phần dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan. Các giàn khoan của PVD bao gồm 1 giàn khoan trên đất liền (PVD XI), 4 giàn khoan biển cạn (PVD I, II, III, VI) và 1 giàn khoan nước sâu (PVD V).

Mô hình kinh doanh của PVD


PVD chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến động giá dầu. Kể từ 2016, giá dầu hồi phục trở lại sau giai đoạn giảm mạnh 2014 – 2015 nhờ cung dầu thô giảm (Hiệp ước cắt giảm sản lượng của OPEC, Nga) và cầu dầu thô cao hơn (Kinh tế Trung Quốc, khối nước OECD hồi phục).
Trong 2018, ngoài việc nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu, KQKD có chút khởi sắc trở lại sau vài năm chịu lỗ nhờ giá dầu vượt trên ngưỡng đỉnh 4 năm là 75 USD/thùng trong 3Q đầu năm.
PVD kinh doanh 3 mảng: Dịch vụ khoan (25% DT), bán hàng hóa thiết bị khoan (39% DT) và cung cấp dịch vụ giếng khoan (36% DT).
(1) Mảng dịch vụ khoan và dịch vụ giếng khoan ghi nhận tăng trưởng DT 13% và 24% trong 2018 nhờ tỷ lệ hoạt động của 4 giàn khoan tự nâng tăng lên 80%.
Giá dầu tăng trong 2018 là động lực chính thúc đẩu nhu cầu khoan dầu. Mảng dịch vụ giếng khoan nhờ đó đã chuyển được lỗ thành lãi.

(2) Mảng thương mại – mua NVL, thiết bị và phụ tùng cho các nhà thầu dầu khí – tăng trưởng mạnh mẽ trong 2018 nhờ nhu cầu tăng theo giá dầu, tuy nhiên mảng này có biên LNG hai mảng dịch vụ.

Triển vọng doanh nghiệp

****NGẮN HẠN: KHẢ QUAN 
– Giá dầu được dự báo ổn định ở mức 70 USD/thùng là yếu tố cốt lõi giúp hoạt động khoan khai thác dầu khí thực hiện trở lại, cũng như thúc đấy tăng trưởng cho PVD. 4 giàn khoan biển của PVD dự phóng sẽ hoạt động gần như hết công suất năm 2019
– Các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi trước đây tiếp tục được hoàn nhập trong 2019, tạo ra lợi nhuận bổ sung cho PVD.
– Giàn khoan nước sâu PVD V vẫn sẽ tiếp tục nằm bờ do không có việc trong năm 2019, tạo ra gánh nặng chi phí khoảng 30,000 USD/ngày cho PVD.

****DÀI HẠN: TÍCH CỰC
– Giàn PVD V đang tham gia đấu thầu khoan nước sâu tại Brunei. Nếu thành công, việc trúng thầu sẽ mang lại cho PVD các backlog công việc mới, giúp cho hoạt động cốt lõi của PVD tăng trưởng mạnh hơn nữa.
– Việc được cho phép tăng thời gian khấu hao giàn khoan từ 20-35 năm cho các giàn II, III và VI giúp PVD tính toán lại được giá thành cho thuê, tăng khả năng cạnh tranh của giàn khoan.

 Sức khỏe tài chính
Tuy tình hình kinh doanh gặp khó khăn trong những năm vừa rồi, PVD vẫn duy trì sức khỏe tài chính tốt với tỷ lệ nợ vay thấp (2018: 0.28 lần), thanh khoản cao (2018: chỉ số thanh toán ngắn hạn 2.04 lần), CFO dương.
 Dự báo lợi nhuận

Dự phóng LNST của cổ đông cty mẹ của PVD là 6 tỷ, tương đương EPS (sau KTPL) là 16đ/cp.